فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی- اخبار نشریه
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

    توجه

نشریه تحقیقات توسعه اقتصادی در راستاری  انجام  نظرات  کمیسیون نشریات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری  از مورخ 94/4/25  تنها به زبان انگلیسی منشر می گردد و مقالات خود را به زبان انگلیسی دریافت می نمایید، لذا از شما محقیقین گرامی درخواست می شود مقالات خود  به زبان انگلیسی ارسال نماید.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی:
http://jrer.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب