فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۰/۵/۱۶ | 
هدف فصلنامه، ارتقای سطح مطالعات و پژوهش های مرتبط با موضوعات توسعه اقتصادی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی است .
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی:
http://jrer.ir/find.php?item=1.42.12.fa
برگشت به اصل مطلب